โลโก้เว็บไซต์ รมต.ช่วย ศธ ตรวจเบทาโกร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รมต.ช่วย ศธ ตรวจเบทาโกร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนารมต.ช่วย กระทรวงศึกษาฯ ชื่นชม โครงการ Betagro WiL TVET Academy ยกเป็นโครงการต้นแบบในการปฏิรูปการศึกษา คาดเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์การเรียนในอนาคต
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ผู้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่แล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา