โลโก้เว็บไซต์ ประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาอธิการมทร.ล้านนา ประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีถกปัญหาหมอกควัน หนุนการทำงานทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหาภายใน 7 วัน
    พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา