โลโก้เว็บไซต์ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 2 เมษายน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา