โลโก้เว็บไซต์ 04-04-62นศ.ไฟฟ้า รองชนะเลิศอันดับ2 แข่งขันหุ่นยนต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

04-04-62นศ.ไฟฟ้า รองชนะเลิศอันดับ2 แข่งขันหุ่นยนต์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาทีม KSR Lanna คว้ารางวัลรอง อันดับสอง หุ่นยนต์ iROBOT Create – The Next Chapter of Living
                        ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ทีม KSR Lanna ประกอบด้วย นายณัฐวัสส์   ทองพินิจกุล นายทศวรรษ  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา