โลโก้เว็บไซต์ วันจักรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันจักรี

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ผศ.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ นำทีมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา