โลโก้เว็บไซต์ 09-04-62 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

09-04-62 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา