โลโก้เว็บไซต์ 20-04-62 Role Model | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

20-04-62 Role Model

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมงาน Role Model กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
วันที่ 20 เมษายน 2562 รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา มทร.ล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา