โลโก้เว็บไซต์ สั่งจองเสื้อตราสัญลักษณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สั่งจองเสื้อตราสัญลักษณ์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาขอเชิญชวนร่วมสั่งจองเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมสั่งจองเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้านหน้าปักตราสัญลักษณ์ฯ ด้านหลังปักข้อความ RMUTL  ราคาตัวละ 250 บาท  สามารถสั่งจองได้ตั้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา