โลโก้เว็บไซต์ 29-04-62 งานสระเกล้าดำหัว 12 อธิการบดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

29-04-62 งานสระเกล้าดำหัว 12 อธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 เมษายน 2562 โดย มทร.ล้านนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี 12 สถาบัน
วันที่ 29 เมษายน 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสืบสานประเพณี สระเกล้าดำหัวอธิการบดีและอดีตอธิการบดี 12  สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา