โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน 7/2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน 7/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 7/2562
วันที่  23 พฤษภาคม 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 7 / 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา