โลโก้เว็บไซต์ โครงการนำร่องผลิตครูช่างอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการนำร่องผลิตครูช่างอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา สนับสนุนโครงการนำร่องผลิตครูช่างอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2
               รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาโค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา