โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 (เวลา 1030 น.) คณะบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา