โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยคลพระบรมราชินีนาถ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีลงนามถวายพระพรชัยคลพระบรมราชินีนาถ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 7 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา นำคณะอาจารย์และบุคลากรจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา