โลโก้เว็บไซต์ ประกวดวาดภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกวดวาดภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 7 หัวข้อ
กระทรวงพลังงาน เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 7 หัวข้อ "พลังความดีด้วยหัวใจ" ชิงเงินรางวัลพร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา