โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานขับรถยนต์

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานขับรถยนต์
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และเพิ่มศักยภาพพนักงานขับรถยนต์” ให้แก่พนักงานขับรถของมห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา