โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร จัดอบรมพัฒนา 5 ด้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร จัดอบรมพัฒนา 5 ด้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร อบรบการสร้างมูลค่าเพิ่ม 5 ด้านเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดโครงการพัฒนาและ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา