โลโก้เว็บไซต์ บริจาคโลหิต 1 ก.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริจาคโลหิต 1 ก.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาบริจาคโลหิต
งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด จัดบริการบริจาคโลหิต ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ มทร.ล้านนา ในครั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิต 138 คน ได้โล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา