โลโก้เว็บไซต์ TVET  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

TVET

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการประชุม TVET รายงานผลการดำเนินงานร่วม10 สถาบัน
เมื่อวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด และ ดร.ปริดา จิ๋วปัญญา เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุม &ldquo...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา