โลโก้เว็บไซต์ นศ. world skills Thailand  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ. world skills Thailand

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนานศ.มทร.ล้านนา กวาดรางวัลฝีมือแรงงานแห่งชาติ 5 ภาคคว้าตั๋วชิงแชมป์ระดับประเทศ
        ศูนย์แมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ส่งนักศึกษา สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ  และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา