โลโก้เว็บไซต์ ึคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา บันทึกเทปถวายพระพร ร.10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ึคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา บันทึกเทปถวายพระพร ร.10

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา บันทึกเทปถวายพระพร ร.10
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปถ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา