โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ พร้อมใจถวายเทียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจฯ พร้อมใจถวายเทียน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจฯ ถวายเทียนพรรษา
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า รองอธิการบดี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา