โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาสืบสานวิถีชาวพุทธ ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาสืบสานวิถีชาวพุทธ ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนาสืบสานวิถีชาวพุทธ ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562
          เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี นำบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีและตัวแทนนักศึก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา