โลโก้เว็บไซต์ เครื่องกล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เครื่องกล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์นักศึกษาลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านบำรุงรักษาระบบแปลงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ
อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล นำอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการอบรมบำรุงรักษาระบบแปลงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำสำหรับเครื...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา