โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมประชุมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (มทร.) ล้านนา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ เวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 9/2562 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 โดยมีสถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ ร่วมกับกองกำกับก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา