โลโก้เว็บไซต์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดีและ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา