โลโก้เว็บไซต์ ประมวลภาพถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประมวลภาพถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาประมวลภาพถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
ประมวลภาพถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา