โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) จัดซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) จัดซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา (เชียงใหม่) จัดซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่ ) จัดซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา