โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่แสดงความจงรักภักดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่แสดงความจงรักภักดี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ทุกพื้นที่แสดงความจงรักภักดี ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๙
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา