โลโก้เว็บไซต์ อบรมความรู้พื้นฐานอากาศยาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมความรู้พื้นฐานอากาศยาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา อบรมเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการบิน รองรับการพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานอากาศยาน เพื่อขยายโอกาสและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา