โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา แถลงข่าวเชิญชวนร่วมงาน OPEN HOUSE HANDS-ON RMUTL 2019 เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา แถลงข่าวเชิญชวนร่วมงาน OPEN HOUSE HANDS-ON RMUTL 2019 เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา แถลงข่าวเชิญชวนร่วมงาน OPEN HOUSE HANDS-ON RMUTL 2019 เปิดบ้านบัณฑิตนักปฏิบัติราชมงคลล้านนา
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 รศ.ดร.ธีรศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำสัปดาห์ ณ ห้องปประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจัง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา