โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการภารกิจ CM PAO 2019  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการภารกิจ CM PAO 2019

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา