โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมมุทิตาจิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมมุทิตาจิต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจฯ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 20 กันยายน 2562 คณาจารย์บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร บธ.3 ภายในงานกิจกรรมมีการกล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา