โลโก้เว็บไซต์ ฝึกอบรมการใช้เครื่องฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ครั้งที่ 4 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ฝึกอบรมการใช้เครื่องฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน ม.ปลาย ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียนด้วยบริการเครื่องมือทดลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์
เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการบริการฝึกใช้เครื่องมือฟิสิกส์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 4 มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา