โลโก้เว็บไซต์ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 4 ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 4 ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
     วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี และบุคลากร ม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา