โลโก้เว็บไซต์ ร.ร.สองพิทยาคม ดูการเรียนการสอน มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร.ร.สองพิทยาคม ดูการเรียนการสอน มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาร.ร.สองพิทยาคม ดูการเรียนการสอน มทร.ล้านนา
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมอาจารย์คณะต่างๆ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา