โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมประชุมจัดการแข่งขัน ตะวันออกเกมส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมประชุมจัดการแข่งขัน ตะวันออกเกมส์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมประชุมจัดการแข่งขัน ตะวันออกเกมส์
รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและนายพิพัฒน์  ใจเรือง นายกองค์การนักศึกษา มทร.ล้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา