โลโก้เว็บไซต์ 13-10-62 พิธีน้อมรำลึก รัชกาลที่9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

13-10-62 พิธีน้อมรำลึก รัชกาลที่9

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 13 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา