โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่1/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่1/2563
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนตุลาค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา