โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
รศ.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา