โลโก้เว็บไซต์ 15-11-62 ต้อนรับนักศึกษา GXNU  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

15-11-62 ต้อนรับนักศึกษา GXNU

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษา GXNU ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาด้านศิลปกรรมที่ มทร.ล้านนา 1 ภาคการศึกษา
          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  ที่ห้องประชุมกาสะลอง รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดี และคณาจารย์จ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา