โลโก้เว็บไซต์ 20-11-62 นศ. wro  พบอธิการบดี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

20-11-62 นศ. wro พบอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาทีม Love Father 3000 ตัวแทนประเทศไทยเข้าพบอธิการบดี
นักศึกษา ทีม Love Father 3000 ประกอบด้วย นายเสกข์ ขอดแก้ว นายทศวรรษ ไชยชะนะ นายนฤมิต ศรีเยาว์เรือน นายกัญจน์ นาคเอี่ยม และอาจารย์ธรายุทธ กิตติวรารัตน์ ผู้ฝึกสอน ตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา