โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ 4 หน่วยงานร่วมวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ 4 หน่วยงานร่วมวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ 4 หน่วยงานร่วมวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือ 4 หน่วยงานร่วมวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา