โลโก้เว็บไซต์ สมาชิกวุฒิสภาเดินทางเข้าชมห้องต้นแบบโครงการ Safe Zone | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สมาชิกวุฒิสภาเดินทางเข้าชมห้องต้นแบบโครงการ Safe Zone

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาสมาชิกวุฒิสภาเดินทางเข้าชมห้องต้นแบบโครงการ Safe Zone ห้องปลอดฝุ่น มทร.ล้านนา และชมการสาธิตสอบเทียบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5
      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา