โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมลงนาม MOU สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมลงนาม MOU สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมลงนาม MOU สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
มทร.ล้านนา ร่วมลงนาม MOU สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา