โลโก้เว็บไซต์ 12-12-62 กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

12-12-62 กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา