โลโก้เว็บไซต์ 20-12-62 วิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

20-12-62 วิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ICNGC2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ Korean Institute of Next Generation Computing และมหาวิทยาลัย Seo Kyeong University ประเทศเกาหลีใต้ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา