โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 อดีตอธิการบดี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 อดีตอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 อดีตอธิการบดี
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้ามอบของขวัญส่งความสุขปีใหม่ 2563 แก่อดีตอธิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา