โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสโมสรทั้ง 3 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์) จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา