โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้บริการและคำปรึกษานักวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา