โลโก้เว็บไซต์ 17-01-630วันสถาปนา มทร.ล้านนา ครบรอบ 15 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

17-01-630วันสถาปนา มทร.ล้านนา ครบรอบ 15 ปี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี
มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา